AUTISME

TEORIA ENVERS AL TEMA

Aquí podem fer una primera ullada a la part més teòrica relacionada amb les NEE dels xiquets i xiquetes amb Autisme i les Adaptacions Curriculars que es poden dur a terme.

Aquí podemos hacer una primera mirada a la parte más teòrica relacionada con las NEE de los niños y niñas con Autismo y las Adaptaciones Curriculares que se pueden elaborar.

NEE de Autismo

Adapt.curri Autismo

ENLLAÇOS D'INTERÈS
El sonido de la hierba al crecer  Aquest bloc creat per la mare d'un xiquet Autista recull molta informació envers l'autisme i material molt útil.


El libro de las emociones Aquí es tracta el tema de les emocions en el món de l'Autisme.


El libro del juego En aquest llibre hi ha tasques i estratègies per tal d'aconseguir interacció, jocs funcional, atenció compartida, jocs de regles, jocs amb altres xiquets, joc simbòlic, modificació de conductes inadequades i d'estereotípies, així com habilitats socials.