INICI/ INICIO

En aquest bloc podem trobar les activitats que duen a terme els meus alumnes en cada Centre on vaig, però també informació i llocs a Internet que a m'han servit per tal de fer millor la meua feina, i és per això que he decidit compartir-ho amb tothom de la mateixa manera que abans altres ho han compartit amb mi. La intenció és anar incorporant més informació i enllaços a poc a poc de tot allò que vaja trobant per la ret i pel món...

Cal notar que en cada pàgina podeu trobar 3 punts principals:
-Teoria envers al tema de cada pàgina.
-Enllaços d'interès.
-Recursos i materials.

Per descomptat queda que, si en qualsevol cas voleu fer algun comentari estaré molt agraïda.

En este blog podemos encontrar las actividades que realizan mis alumnos en cada uno de los Centros donde voy, pero también información y sitios en Internet que me han servido para mejorar mi trabajo, y por eso he decidido compartirlos de la misma manera que antes los han compartido conmigo.  La intención es, ir incorporando más información y enlaces poco a poco de todo aquello que vaya encontrando por la red y por el mundo...

Decir que en cada página podéis encontrar 3 puntos principales:
-Teoría sobre el tema de cada página.
-Enlaces de interés.
-Recursos y materiales.

Por supuesto, me encantaría recibir vuestros comentarios para mejorar y enriquecer este sitio.